بسته فرهنگی «رویای آمریکایی» با همکاری مرکز مستند سوره و موسسه آیات تهیه شده است. این مجموعه شامل مستندهای «چهار سوار کار»، «فوروارد ۱۳»، «شیرجه»، «نقض» و «جاسوسی» است.

فیلم های این بسته فرهنگی از تهیه کنندگان آن خریداری شده و با دوبله، زیرنویس فارسی و در بسته ویژه ای تولید شده است.

کارشناسان مرکز مستند سوره حوزه هنری و موسسه آیات پس از بررسی های فراوان ۱۰ فیلم را برای توزیع انتخاب کردند و از این تعداد آثار نیز، در نهایت با عوامل ۵ فیلم صحبت شد و حق کپی رایت آثارشان برای نشر در کشورمان خریداری شد.