آموزش وردپرس

یاسمن خلیلی فرد

كارشناس ارشد كارگردانى سينما از دانشكده سينما- تئاتر دانشگاه هنر تهران. عضو انجمن منتقدان و نويسندگان- تجربه ساخت و دستيارى چند فيلم كوتاه و مستند- نويسنده رمان «يادت نرود كه ...» و كتاب «نقش جنگ بر سينماى غيرجنگى ايران»

تحلیل فیلم «آذر»/ بی مایه و کم جان/ یاسمن خلیلی فرد

اختصاصی سینما۳۵ – یاسمن خلیلی فرد: از همان آغاز پیداست با فیلمى تکرارى مواجهیم. همان گره ها و کشمکش هاى آشناى سینماى فرهادى البته به شدت کم مایه و کم جان. با تصویرى تکرارى از نیکى کریمى در قالب نقش زنى معصوم و بى گناه و رنج دیده. موسیقى فیلم …

ادامه نوشته »